Toezeggingen


« Terug


ID22
Portefeuillehouderwethouder Mol
AgendapuntCommissie Mens & Samenleving Voorschoten 24-05-2017 > 4 Informatiebrief 031 Bestuursopdracht samenwerking Werk en Inkomen, conclusies en aanbevelingen
CIE
OnderwerpInformatiebrief bestuursopdracht Werk en Inkomen
Gremium
ToezeggingDe wethouder zegt toe de raad te informeren over wiens bevoegdheid het is om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan: college of raad. Daarnaast zal hij de raad informeren over het verwerken van de aanbevelingen uit het rapport in de samenwerkingsovereenkomst.
Stand van zaken college
Stand van zaken Griffieafgedaan met memo WH Mol d.d. 21-06-2017
Toelichting
Einddatum
Afdeling
Datum afdoening6/21/2017
Afgedaan
Bijlage(s)Memo WH Mol dd 21-06-2017 inz. toezeggingen uit cie M&S 24052017 (afdoening toezeggingen 22 en 23).docx