Toezeggingen


« Terug


ID334
PortefeuillehouderWethouder Schokker
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 25-05-2023 > 11 Klimaatadaptatiebeleid
CIE
OnderwerpKlimaatadaptatiebeleid
Gremium
ToezeggingDe toelichting op de methodiek van de boomwaardetaxatie wordt meegenomen in het groenbeleid, zodat de discussie over deze methodiek bij dit beleid kan worden vervolgd.
Stand van zaken college14-11-2023: Dit wordt meegenomen bij de herijking van het bomenbeleid. We verwachten in Q3 2024 dit ter besluitvorming naar de raad te kunnen brengen.
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum12/30/2024
AfdelingV FL RA
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)