Toezeggingen


« Terug


ID193
Portefeuillehouderburgemeester Aptroot
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 04-03-2021 > 3 Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
CIEGemeenteraad Voorschoten 04-03-2021
OnderwerpLijst van ingekomen stukken - verkeerssituatie Elstlaan
Gremium
ToezeggingEr volgt een Informatiebrief over de verkeerssituatie bij de Elstlaan.
Stand van zakenIs afgedaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA en de briefwisseling met de bewoners
Stand van zaken GriffieToezegging wordt als afgedaan beschouwd.
Toelichting
Einddatum
AfdelingFL VBW V
Datum afdoening12/7/2021
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)