Toezeggingen


« Terug


ID182
PortefeuillehouderBurgemeester Stemerdink
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021 > 4 Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
CIEGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021
OnderwerpBrandveiligheid gevels Voorschoten
Gremium
ToezeggingRaad wordt geinformeerd over brandveiligheid gevels in Voorschoten
Stand van zaken college11-07-2022: Deze toezegging is nog niet opgepakt. Door de bouwinspecteurs zal in Q4 2022 onderzocht worden hoe deze toezegging alsnog kan worden uitgevoerd. (Minister Ollongren heeft in een brief van 28 september 2018 alle gemeente gevraagd een inventarisatie uit te voeren van de meest risicovolle gebouwen en daarbij onderzoek uit te laten voeren of de brandveiligheid van de gevels voldoet aan Pagina 4 van 7 het Bouwbesluit. Dit onderzoek en deze uitvraag van de minister hoeven gemeente niet zelf te doen en zal moeten worden doorgespeeld naar de gebouweigenaren. Veel gemeente hebben hier al een start meegemaakt of hebben dit afgerond. )
Stand van zaken GriffieInformatiebrief 090 gekoppeld aan vrijdagzending 23-12-2022
Toelichting
Einddatum12/30/2022
AfdelingV PB OOV CC
Datum afdoening12/23/2022
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Informatiebrief 090 Inventarisatie en onderzoek branduitbreiding via gevels risicovolle gebouwen (irt toezegging 182).pdf