Toezeggingen


« Terug


ID1
Portefeuillehouder
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 05-03-2015 > 6 Kredietaanvraag Knooppunt Voorschoten
CIECommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 12-01-2017
OnderwerpEvaluatie verkeer in Oranjeboomstraat
Gremium
ToezeggingDe gevolgen voor het verkeer in de Oranjeboomstraat als gevolg van aanleg van het Knooppnt Vooschoten zullen na 1 jaar worden geevalueerd.
Stand van zaken college2015/2016 is aanleg knooppunt, 1 jaar daarna evaluatie De planning van de aanleg van het Knooppunt is als volgt: knooppunt gereed medio juli 2017; Evaluatie een jaar later: medio juli 2018
Stand van zaken GriffieMet het vaststellen van de maatregelen centrum en de wijziging van de verkeerssituatie in de Oranjeboomstraat is een evaluatie niet meer aan de orde. Zie het raadsvoorstel.
ToelichtingBabs reg.nr. 100449
Einddatum6/29/2018
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Datum afdoening7/12/2018
Afgedaan
Bijlage(s)Raadsvoorstel kwaliteitsverbetering centrum Voorschoten (raad) tt.docx