Toezeggingen


« Terug


ID121
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 30-01-2020 > 5 Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
CIE
OnderwerpBeantwoording brieven over zorg 5G en gevolgen voor gezondheid
Gremium
ToezeggingCollege komt terug op verzoek ONS VS om briefschrijvers te beantwoorden nav collegestandpunt (brieven met Ibabsreg.nr. 957 en 959)
Stand van zaken collegeVerzonden brieven zijn informerend van aard; er wordt niet om een reactie gevraagd. Briefschrijvers (Aansprakelijkheid Durf te Kiezen en Stichting Elektro Hypersensitiviteit) betreffen instanties die geen directe relatie met de gemeente hebben.
Stand van zaken GriffieN.a.v.raadsvergadering 5 maart 2020; hetzelfde geldt voor brief met ibabsreg.nr. 1009.
Toelichting
Einddatum
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Datum afdoening
Afgedaan