Toezeggingen


« Terug


ID226
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntCommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 16-09-2021 > 8 Voorbereiden portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland 22 september 2021
CIECommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 16-09-2021
OnderwerpVoorbereiden portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland 22 september 2021
Gremium
ToezeggingTeruggekomen wordt op vragen van PvdA over planlijst, wat het juiste percentage is bij toegenomen aantal woningzoekende en of er vertraging is bij opzet woonwagens.
Stand van zaken college
Stand van zaken GriffieMemo met beantwoording gekoppeld aan vrijdagzending 24 september 2021
Toelichting
Einddatum
Afdeling
Datum afdoening9/24/2021
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Memo dd 21-09-2021 met beantwoording vragen PvdA over PHO HR op 22-09-2021 (Cie WRG 16-09-2021).docx