Toezeggingen


« Terug


ID292
PortefeuillehouderWethouder Van der Elst
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 08-12-2022 > 11 Riool- en waterzorgheffing (n.a.v. motie 216)
OnderwerpRiool- en waterzorgheffing
Gremium
ToezeggingIn raadsvoorstel voor verordening wordt teruggekomen op de communicatie.
Stand van zaken college18-1-2023: Riool- en waterzorgheffing: Eind 2023 wordt de verordening riool- en waterzorgheffing 2024, volgens de nieuwe modelverordening van de VNG, door de Raad vastgesteld. Bij dit raadsvoorstel wordt ook de communicatie meegenomen.
Stand van zaken GriffieMemo terzake gekoppeld aan vrijdagzending 10 november 2023.
Toelichting
Einddatum6/30/2023
AfdelingV Org fin HR
Datum afdoening11/10/2023
Afgedaan
Bijlage(s)Informatiebrief 071 Nieuwe modelverordening VNG Verordening Riool- en Waterzorgheffing (incl. bijl.)
Memo afdoening toezegging 292 Riool- en waterzorgheffing