Toezeggingen


« Terug


ID100
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntCommissie Burger & Bestuur Voorschoten 06-06-2019 > 4 Jaarrekening Voorschoten 2018
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 06-06-2019
OnderwerpAlle financiële stukken moeten te begrijpen zijn
Gremium
ToezeggingDe wethouder zegt toe dat er meer aandacht zal komen om te zorgen dat een ieder snapt wat er in de financiële stukken staat. Het moet ook te begrijpen zijn als je geen financieel expert bent.
Stand van zakende afdeling financiën heeft deze toezegging ter harte genomen en met dit verzoek (leesbaarheid) rekening gehouden. Daarnaast wordt er al enige tijd een verkorte versie van de begroting opgesteld en met name die versie wordt ook getoetst op leesbaarheid (dwz voor alle inwoners leesbaar)
Stand van zaken Griffie
ToelichtingHet is ook voor raadsleden die geen financiële expertise hebben moeilijk te snappen dat er aan de ene kant gezegd wordt dat Voorschoten zuinig moet zijn, terwijl er aan de andere kant geld over is. Zo lijkt het tenminste. Met een aantal boekhoudkundige ingrepen worden budgetten overgeheveld, vrijgemaakt, projecten naar voren, of naar achteren geschoven. En dat maakt het er niet duidelijker op.
Einddatum2/4/2020
AfdelingF&O
Datum afdoening10/28/2019
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)