Toezeggingen


« Terug


ID35
Portefeuillehouderwethouder Binnendijk
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2017 > 10.7.2 Moties
CIE
OnderwerpInstellen investeringsstop
Gremium
ToezeggingDe wethouder zegt toe met een notitie te komen in 2018 met berekeningen.
Stand van zaken collegeDeze toezegging is meegenomen in de nota schuldbeheersing in december 2018, daarin is vastgesteld dat waarde-investeringen worden opgenomen. Deze toezegging is dus afgedaan.
Stand van zaken Griffie
ToelichtingNaar aanleiding van verworpen amendement 017
Einddatum
AfdelingW HR, Financiën & Inkoop
Datum afdoening12/31/2018
Afgedaan