Toezeggingen


« Terug


ID151
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntCommissie Burger & Bestuur Voorschoten 02-07-2020 > 4 Raadpleegbrief intentie tot verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 02-07-2020
OnderwerpRaadpleegbrief intentie tot verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
Gremium
Toezegging1. De onbeantwoorde vragen zullen schriftelijk beantwoord worden.
Stand van zaken college
Stand van zaken GriffieDe vragen zijn beantwoord of niet meer aan de orde omdat het voorstel is vervangen door een nieuw voorstel.
Toelichting
Einddatum
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Datum afdoening1/27/2021
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)