Toezeggingen


« Terug


ID186
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntCommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 04-02-2021 > 4 Nota van beantwoording en definitief ontwerp Milieubeleidsplan
CIECommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 04-02-2021
OnderwerpNota van beantwoording en definitief ontwerp Milieubeleidsplan
Gremium
ToezeggingEr volgt een geactualiseerd overzicht van alle onderliggende stukken, wanneer de raad daarover heeft besloten of nog moet besluiten en waaruit blijkt waar de uitvoering zichtbaar wordt.
Stand van zaken
Stand van zaken GriffieOverzicht ontvangen en gekoppeld aan raadsvergadering 4 maart 2021.
Toelichting
Einddatum3/4/2021
AfdelingR&R
Datum afdoening2/25/2021
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Overzicht horende bij de VEK (afdoening toez.nr 186 Cie WRG 04022021).docx