Toezeggingen


« Terug


ID203
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 29-04-2021 > 4 Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
CIEGemeenteraad Voorschoten 29-04-2021
OnderwerpLijst ingekomen stukken - jaarstukken Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (reg.nr. 1515)
Gremium
ToezeggingRaad wordt geïnformeerd in hoeverre problemen bij de herplaatsing van cliënten van de Hoenderloogroep in Voorschoten (en de regio) heeft gespeeld (blz. 14)
Stand van zaken collegeis behandeld in de commissie M&S d.d. 2 dec 2021, wethouder heeft dit beantwoord. Toezegging is afgedaan.
Stand van zaken Griffie30-12-2021; toezegging wordt als afgedaan beschouwd.
Toelichting
Einddatum
AfdelingV MenS
Datum afdoening12/30/2021
Afgedaan