Toezeggingen


« Terug


ID168
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntCommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 19-11-2020 > 4 Kaderstelling voor herontwikkeling Segaar/Arsenaal
CIECommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 19-11-2020
OnderwerpKaderstelling voor herontwikkeling Segaar/Arsenaal
Gremium
ToezeggingBrieven van bewoners die al sinds februari onbeantwoord zijn, zullen beantwoord worden.
Stand van zakenAfschriften van de uitgaande brieven zijn naar de griffie verstuurd op 11 februari, afgedaan.
Stand van zaken GriffieAfschriften gekoppeld aan vrijdagzending 12 -02-2021
Toelichting
Einddatum
AfdelingR&R
Datum afdoening2/12/2021
Afgedaan