Toezeggingen


« Terug


ID144
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntCommissie Burger & Bestuur Voorschoten 04-06-2020 > 4 Jaarrekening 2019
CIE
OnderwerpJaarrekening 2019
Gremium
Toezegging1. raadsvoorstel wordt op beslispunten aangepast 2. definitieve oordeel accountant volgt 3. op vragen m.b.t. achterstand in besteding onderwijsgelden en schuldenpositie gemeente wordt teruggekomen 4. doogeschoven posten worden heroverwogen
Stand van zaken college
Stand van zaken Griffiepunt 3 afgedaan via memo dd 11 juni 2020, gekoppeld aan vrijdagzending 19 juni 2020
Toelichting
Einddatum7/16/2020
AfdelingW HR, Financiën & Inkoop
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Memo dd 11-06-2020 College over GOAB gelden (afdoening deels toez.nr. 144 cie B&B 04062020).docx