Aanbevelingen RKC


« Terug


ID16
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 12-11-2020 > 6.1 Rapport Rekenkamercommissie over onderzoek naar toezicht en handhaving energiebesparingsplicht
CIECommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 10-09-2020
OnderwerpRapport RKC Onderzoek naar toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht
Gremium
AanbevelingDe raad besluit: Het college van burgemeesters en wethouders opdracht te geven inzichtelijk te maken of en, zo ja, op welke wijze de verschillende aanbevelingen uitgevoerd kunnen worden, wat hierin de onderscheiden verantwoordelijkheden van college en raad zijn, wat de bijbehorende financiële gevolgen zijn en deze bevindingen voor de zomer van 2021 of zoveel eerder als mogelijk aan de raad voor te leggen.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
Afdeling
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(s)Brief dd 04-05-2020 RKC met onderzoeksrapport naar energiebesparingsplicht (incl. bijl.).pdf
Raadsvoorstel onderzoeksrapport RKC Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht (get.) (2).pdf