Aanbevelingen RKC


« Terug


ID22
PortefeuillehouderWethouder Van der Elst
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-03-2023 > 11 Rapport Rekenkamercommissie over participatie in de Regionale Energiestrategie
CIE
OnderwerpRapport Rekenkamercommissie Onderzoek participatie in de RES
Gremium
Aanbeveling1. de participatietrajecten van toekomstige regionale energiestrategieën zorgvuldiger uit te voeren en voldoende te bemensen (kwantitatief en kwalitatief). Als de gemeente hiertoe niet in staat is, is het beter om géén participatietraject te starten. 2. in participatietrajecten van toekomstige regionale energiestrategieën mensen uit buurgemeenten te betrekken als hun belangen een rol spelen (zoals bij windmolens langs een gemeentegrens). 3. het participatietraject van toekomstige regionale energiestrategieën te evalueren, daarbij gebruik te maken van de enquêtevragen uit het rekenkameronderzoek (voor de vergelijkbaarheid), en de resultaten ervan te delen met de gemeenteraad.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum afdoening12/22/2023
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Brief dd 04-10-2022 RKC over onderzoek naar participatie in de RES (incl. bijlage).pdf
Raadsvoorstel RKC rapport participatie in de RES (get.).pdf
Informatiebrief 099 Stand van zaken opvolging raadsbesluiten op adviezen van de rekenkamercommissie