Aanbevelingen RKC


« Terug


ID3
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 31-01-2019 > 5.7 Aanbevelingen uit rapport Toegang tot de WMO van de Rekenkamercommissie
CIECommissie Mens & Samenleving Voorschoten 17-01-2019
OnderwerpRapport RKC toegang tot de WMO
Gremium
AanbevelingDe raad heeft besloten: De aan hem gerichte aanbeveling over te nemen en daarmee het college te verzoeken om de ambtelijke organisatie op te dragen de praktische aanbevelingen uit het rapport ‘Toegang tot voorzieningen in de WMO’ te implementeren en de raad over de voortgang te informeren. Aanbeveling aan de raad: Verzoek het college om de ambtelijke organisatie op te dragen de praktische aanbevelingen in de bijlage bij deze bestuurlijke brief te implementeren en de raad over de voortgang te informeren.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingW Mens & Samenleving
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(s)Brief dd 15-11-2018 RKC inz. rapport Toegang voorzieningen Wmo (incl. rapport).pdf
Raadsbesluit rapport RKC Toegang tot voorzieningen WMO (get.) (2).pdf