Aanbevelingen RKC


« Terug


ID1
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 01-02-2018 > 9 Rapport RKC rioleringen
CIECommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 18-01-2018
OnderwerpRapport RKC rioleringen
Gremium
Aanbeveling1. Aanbevelingen 1 en 2 over te nemen en uit te voeren. Aanbeveling 1, gericht aan de raad: Benut, gezien de consequenties voor de lange termijn ontwikkeling van de rioolheffing, het planvormings- en besluitvormingsproces voor het eerstvolgende Gemeentelijk Riolerings Plan om een dialoog te voeren tussen het college en de gemeenteraad over de te volgen strategie voor onderhoud en vervanging van het rioolstelsel. Aanbeveling 2, gericht aan de raad: Vul de controlerende rol ten aanzien van voortgang van de Gemeentelijk Riolerings Plan actiever in. Stel daartoe vast op welke wijze de raad wil worden geïnformeerd. Via: • een vorm van een separate voortgangsrapportage over de maatregelen in het gemeentelijk rioleringsplan met daarin specifieke aandacht voor de voortgang van de uitvoering van de strategie van onderhoud en vervanging van het rioolstelsel (inclusief indicator voor volledigheid beheersysteem, kwaliteitstoestand rioolstelsel, onderhoudstempo en vervangingstempo). • of via een afzonderlijke paragraaf in de reguliere Planning & Control-stukken. Bepaal tevens met welke regelmaat de raad geïnformeerd dient te worden.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingV Griffie VS
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Brief 28-09-2017 RKC inz. aanbieding rapport rioleringen, incl. rapport.pdf
Raadsvoorstel RKC rapport rioleringen (get.) (1).pdf