Aanbevelingen RKC


« Terug


ID23
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 01-02-2024 > 9 Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie minimabeleid
OnderwerpRapport Rekenkamercommissie Onderzoek minimabeleid
Gremium
AanbevelingDe raad besluit: Het college op te dragen om in het Koersdocument minimabeleid, dat gepland staat voor besluitvorming op 11 april 2024, aan te geven dat in het Beleidsplan minimabeleid 2024-2027 (raad december 2024) inzichtelijk wordt gemaakt welke aanbevelingen wel en welke niet uitgevoerd kunnen worden zodat de raad hierover met het beleidsplan kan besluiten.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(s)Brief dd 01-09-2023 RKC over onderzoek naar minimabeleid (incl. bijlagen)
Raadsvoorstel RKC rapport minimabeleid getekend