Aanbevelingen RKC


« Terug


ID13
Portefeuillehouder
AgendapuntCommissie Burger & Bestuur Voorschoten 27-09-2018 > 6 Rapport RKC burgerinitiatieven
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 27-09-2018
OnderwerpRapport RKC Onderzoek burgerinitiatieven
Gremium
AanbevelingBehandeling in raadscommissie: Besluit: Het college komt met een nota burgerparticipatie waarin burgerinitiatieven een onderdeel zal zijn. De burgemeester geeft aan de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie over te nemen en in de nota te verwerken. Afgesproken wordt om het rapport bij de behandeling van de nota burgerparticipatie te betrekken.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
Afdeling
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(s)Brief dd 25-05-2018 RKC met rekenkamerrapport Burgerinitiatieven incl. persbericht.pdf