Aanbevelingen RKC


« Terug


ID19
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 18-11-2021 > 9 Rapport RKC over informatievoorziening over en kosten van jeugdzorg 2015-2019
CIECommissie Mens & Samenleving Voorschoten 28-10-2021
OnderwerpRapport RKC over informatievoorziening over en kosten van jeugdzorg 2015-2019
Gremium
AanbevelingHet college op te dragen de aanbevelingen, met uitzondering van aanbeveling 4, uit te voeren waarbij aanbeveling 1 wordt aangevuld met: ‘en de monitoringsinformatie twee keer per jaar te agenderen voor bespreking in de commissie M&S’.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum afdoening12/22/2023
Afgedaan
Bijlage(s)Brief dd 08-07-2021 RKC over onderzoek jeugdzorg (incl. bijlagen).pdf
Raadsvoorstel RKC rapport informatievoorziening en kosten jeugdzorg (get.pdf
Informatiebrief 099 Stand van zaken opvolging raadsbesluiten op adviezen van de rekenkamercommissie