Aanbevelingen RK


« Terug


ID8
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-06-2016 > 8 Woonvisie Voorschoten 2016-2019
CIECommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 19-05-2016
OnderwerpRapport RKC Woonvisies in het vizier
Gremium
AanbevelingBij de beraadslaging van agendapunt 8. Woonvisie Voorschoten 2016-2019 wordt het rapport van de RKC meegenomen.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)RKC - Rekenkamerrapportage Woonvisies in het vizier.pdf