Aanbevelingen RKC


« Terug


ID10
Portefeuillehouder
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 29-09-2016 > 12 RKC rapport Digitale Dienstverlening
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 15-09-2016
OnderwerpRapport RKC Beter sturen op digitale dienstverlening
Gremium
AanbevelingDe raad besluit: 2. Het college op te dragen de aan hem geadresseerde aanbevelingen (nrs. 1, 3, 4, 5, en 6) op te volgen en na een half jaar aan de raad te rapporteren over de voortgang en resultaten. Aanbevelingen uit het rapport: Aanbeveling 1: College, zorg dat alle elementen uit de beleidscyclus voor digitale dienstverlening ingericht zijn. Aanbeveling 3: College, stuur op de digitale dienstverlening door verbonden partijen en uitvoeringsorganisaties. Aanbeveling 4: College, zorg voor risicoanalyses betreffende informatiebeveiliging en voer de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) in. Aanbeveling 5: College, betrek inwoners en bedrijven bij de planvorming op het gebied van digitale dienstverlening en monitor op structurele wijze hun ervaringen en tevredenheid. Aanbeveling 6: College, maak gericht beleid voor niet-digitaal vaardigen, mits…
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
Afdeling
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)RKC - Rapport digitale dienstverlening (1).pdf
Raadsvoorstel RKC rapport Beter sturen op digitale dienstverlening (get.) (1).pdf