Aanbevelingen RKC


« Terug


ID5
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 30-04-2015 > 8 RKC rapport Houdbare gemeentefinanciƫn en Plan van aanpak toezegingen en moties mbt financiele aangelegenheden.
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 26-03-2015
OnderwerpRapport RKC 'Houdbare Gemeentefinanciën'
Gremium
AanbevelingDe raad besluit unaniem overeenkomstig het door de griffie geformuleerde ontwerp-besluit en wel als volgt: 1. De conclusies en aanbevelingen van het rapport 'Onderzoek Houdbare gemeentefinanciën' te onderschrijven en het college van burgemeester en wethouders op te dragen daaraan uitvoering te geven; 2. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen bij de voorbereiding van besluitvorming in de raad met betrekking tot de gemeentschappelijke financiën deze conclusies en aanbevelingen in acht te nemen.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingW HR, Financiën & Inkoop
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(s)Ontwerp-besluit rapport RKC houdbare financien (1).pdf
Rapport Onderzoek houdbare gemeentefinancien RKC WVOLV.pdf