Aanbevelingen RKC


« Terug


ID6
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 10-12-2015 > 4 Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 03-12-2015
OnderwerpRapport RKC quick scan kwaliteit begrotingsinformatie
Gremium
AanbevelingWijze van afdoening: Deze quick scan is meegenomen bij de begrotingsbehandeling in de commissie B&B van 29 oktober 2015 en de begrotingsraad van 5 november 2015.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingW HR, Financiën & Inkoop
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)B&B - 102507 Quick scan begrotingsinformatie (1).pdf