Aanbevelingen RK


« Terug


ID9
Portefeuillehouder
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 29-09-2016 > 12 RKC rapport Digitale Dienstverlening
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 15-09-2016
OnderwerpRapport RKC Beter sturen op digitale dienstverlening
Gremium
AanbevelingDe raad besluit: 1. Aanbeveling nr. 2 'Neem een actievere en betrokken rol betreffende de digitale dienstverlening' , over te nemen en uit te voeren en het college te verzoeken dit onderwerp één of twee keer per jaar op de raadsagenda te zetten.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingV Griffie VS
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)RKC - Rapport digitale dienstverlening (1).pdf
Raadsvoorstel RKC rapport Beter sturen op digitale dienstverlening (get.) (1).pdf