Aanbevelingen RKC


« Terug


ID15
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntCommissie Burger & Bestuur Voorschoten 23-01-2020 > 6 Quick scan Rekenkamercommissie financiele kengetallen
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 23-01-2020
OnderwerpRapport RKC Quick scan onderzoek naar financiële indicatoren en positie
Gremium
AanbevelingIn de commissie is als volgt besloten: De meerderheid van de commissie wil aanbevelingen 1 t/m 3 overnemen, maar voelt niet voor overnemen van aanbevelingen 4 t/m 7. Bij aanbevelingen 1 en 2 wordt wel opgemerkt dat het geven van meer duiding niet moet leiden tot grote lappen tekst. Het college geeft aan alle aanbevelingen te willen overnemen. Afgesproken wordt dat er geen apart raadsbesluit over de aanbevelingen wordt genomen, maar dat het college terugkomt bij de begroting op de wijze waarop de aanbevelingen zijn uitgevoerd. (toezegging) Het college geeft desgevraagd aan indien nodig in de commissie P&C hierop terug te komen.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingW HR, Financiën & Inkoop
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Brief dd 29-10-2019 RKC met quick scan onderzoek naar financiƫle indicatoren en positie (incl. bijlagen) (2).pdf