Aanbevelingen RKC


« Terug


ID20
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 17-02-2022 > 10 Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie (RKC) onderwijshuisvesting
CIEGecombineerde Commissie Voorschoten 10-02-2022
OnderwerpOnderzoeksrapport RKC beleid en investeringen omtrent scholenbouw
Gremium
AanbevelingKennis te nemen van de aanbevelingen en deze te betrekken bij de besluitvorming over de kadernota in juli 2022.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum7/31/2022
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum afdoening12/22/2023
Afgedaan
Bijlage(s)Raadsvoorstel onderzoeksrapport RKC beleid en investeringen omtrent scholenbouw (get.).pdf
Brief 15-11-2021 RKC over onderzoek naar onderwijshuisvesting (incl. rapport).pdf
Informatiebrief 099 Stand van zaken opvolging raadsbesluiten op adviezen van de rekenkamercommissie