Aanbevelingen RKC


« Terug


ID17
Portefeuillehouder
AgendapuntCommissie Burger & Bestuur Voorschoten 18-02-2021 > 6 Verkennend onderzoek Rekenkamercommissie naar impact van lockdown op lokale democratie
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 18-02-2021
OnderwerpRapport RKC Impact van lockdown op lokale democratie
Gremium
AanbevelingBehandeling in raadscommissie B&B Besluit: De commissie kijkt in grote lijnen positief terug op de voortgang van het democratisch proces in de eerste maanden van de pandemie. Diverse fracties spreken hun waardering uit voor de rol die de griffie hierin heeft gepakt. De commissie spreekt uit dat de behandeling in alleen de raadscommissie voldoet, waarmee de raad kennis neemt van het rapport. Voor kennisgeving aannemen.
Stand van zakenDe raad heeft kennisgenomen van het rapport, waarmee het is afgedaan.
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
Afdeling
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Griffieadvies RKC-onderzoek pandemie jan21.pdf
2020-11-30 Eindrapportage verkennend onderzoek impact lockdown Voorschoten (aangepast).pdf