Aanbevelingen RKC


« Terug


ID18
PortefeuillehouderBurgemeester Stemerdink
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 07-10-2021 > 6.7 Onderzoeksrapport RKC over informatiebeveiliging
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 30-09-2021
OnderwerpOnderzoeksrapport RKC over informatiebeveiliging
Gremium
AanbevelingHet college op te dragen de acht aanbevelingen uit te voeren en bij aanbeveling 2 over de jaarlijkse risicoanalyses ermee akkoord te gaan dat het college deze tweejaarlijks zal uitvoeren.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum afdoening12/22/2023
Afgedaan
Bijlage(s)Raadsvoorstel Aanbevelingen rapport RKC informatiebeveiliging (get.).pdf
Brief dd 26-04-2021 RKC over onderzoek informatiebeveiliging (incl. onderzoeksrapportage) def.pdf
Informatiebrief 099 Stand van zaken opvolging raadsbesluiten op adviezen van de rekenkamercommissie