Amendementen Wassenaar


« Terug


ID53
TitelAMENDEMENT over het burgerinitiatief Kerkehout LW!
Datum6/8/2020
RaadsledenBloemendaal, Ritske (D66)
Bellekom, Maria (Lokaal Wassenaar)
Noort, van, Jan (PvdA)
Koetsier, W. (CDA)
Sloten, van, Aart (GroenLinks)
Hendrickx, Henri (Hart voor Wassenaar)
Weekhout, Willemijn (VVD)
Portefeuillehouder
AgendapuntRaadsvergadering Wassenaar 08-06-2020 > 9 Ingediend amendement
ToelichtingHet raadsvoorstel en raadsbesluit inzake het burgerinitiatief Kerkehout is besproken in de commissie Sociaal Domein van 27 mei 2020. De overgrote meerderheid van de aanwezige partijen in de commissie Sociaal Domein heeft te kennen gegeven het burgerinitiatief te willen ondersteunen en daartoe onderhavig amendement in te dienen op het voorgenomen besluit. Voor eventuele woningbouw refereren wij ook aan informatiebrief 80 "Uitwerking programmering woningbouw".
StatusAangenomen
Bijlage(s)AMENDEMENT over het burgerinitiatief Kerkehout LW! (get.).pdf