Moties


« Terug


ID46
Datum11/7/2017
OnderwerpMotie 046 PvdA, GL en D66 over schuldreductie
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2017 > 10.7 Moties en amendementen
CIE
RaadsledenLamers, Monique (GroenLinks)
Overbosch, Henk (PvdA)
Meij, van der, Marco (D66)
Portefeuillehouderwethouder Binnendijk
ToelichtingVerzoekt het college: - een beleidskader voor de schuldreductie te ontwikkelen, - waarbij een nadrukkelijke relatie wordt gelegd tussen schuldpositie en voorzieningenniveau, - en dit beleidskader ter besluitvorming aan de raad voor te leggen
Stand van zaken GriffieDeze motie is aangenomen. Stemverhouding: CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA voor (11 stemmen) Overige fracties tegen (8 stemmen)
Stand van zaken CollegeDe wethouder deelt in de commissie B&B van 25 januari 2018 mee dat deze motie na de verkiezingen wordt opgemaakt, eventueel in samenhang met de voorjaarsnota. De wethouder komt schriftelijk terug op het precieze moment.
StatusAangenomen
Einddatum
Datum afdoening2/22/2019
AfdelingW HR, Financiën & Inkoop
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Motie 046 PvdA, GL en D66 over schuldreductie (def.).docx
Informatiebrief 009 Reactie toezichthouder op nota schuldenbeheersing.pdf