Moties


« Terug


ID32
Datum11/7/2017
OnderwerpMotie 032 SP, PvdA en GL over kostendekkende leges voor commerciele activiteiten
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2017 > 10.7 Moties en amendementen
CIE
RaadsledenMaassen, Erik (SP)
Overbosch, Henk (PvdA)
Lamers, Monique (GroenLinks)
Portefeuillehouderwethouder Binnendijk
Toelichtingroept het college op om voor de begrotingsbehandeling van 2019 in kaart te brengen in hoeverre de leges voor vergunningen van commerciële activiteiten verhoogd kunnen worden tot een kostendekkendheid van 100% en deze verhogingen in de legesverordening voor 2019 op te nemen;
Stand van zaken GriffieMotie is door het college overgenomen.
Stand van zaken College
StatusOvergenomen
Einddatum
Datum afdoening
AfdelingW Klant Contact Centrum
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Motie 032 SP, PvdA en GL over kostendekkende leges voor commerciele activiteiten (def.).doc