Moties


« Terug


ID303
Datum11/8/2023
OnderwerpMotie 303 GL D66 PvdA over Stedenbouwkundig schetsontwerp IJsbaan
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2023 > 2.1 Programmabegroting 2024
CIE
RaadsledenDeuzeman, Albert (GroenLinks)
Mieremet, Esther (D66)
Posthuma, Arnold (PvdA)
PortefeuillehouderWethouder Van der Elst
ToelichtingVerzoekt het college: 1. Alvorens verdere stappen tot ontwikkeling te nemen, een visie en stedenbouwkundig schetsontwerp op te stellen voor de ijsbaanlocatie, waarbij de beschikbaarheid van hoogwaardig groen is geïntegreerd en omwonenden betrokken worden. 2. Dit plan ter discussie voor te leggen aan de raad.
Stand van zaken GriffieMotie is aangenomen
Stand van zaken College
StatusAangenomen
Einddatum7/4/2024
Datum afdoening
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Motie 303 GL D66 PvdA over Stedenbouwk. schetsontwerp IJsbaan (def.)