Moties


« Terug


ID50
Datum11/7/2017
OnderwerpMotie 050 VVD, CDA, ONS, SP over inzet kwijtschelding rioolheffing t.a.v. toekomst voorzieningen
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2017 > 10.7 Moties en amendementen
CIE
RaadsledenDool, van den, Sjoerd (VVD)
Eversteijn, Alphons (ONS Voorschoten)
Maassen, Erik (SP)
Zoetemelk, René (CDA)
Portefeuillehouder
ToelichtingVerzoekt het college: 1. De grondslag van de rioolheffing om te zetten naar een eigenaarsheffing. 2. De vrijkomende ruimte in de kwijtschelding rioolheffing via de woonlastenbenadering terug te halen in de algemene OZB woningen 3. De zo verkregen extra ruimte OZB woningen af te romen in een bestemmingsreserve ‘toekomst voorzieningen’ 4. de zo verkregen extra opbrengst uit OZB woningen structureel in te zetten in de exploitatiebegroting 2018 en verder onder de titel ' toekomst voorzieningen', waar nodig nog in een bestemmingsreserve mocht meer tijd nodig zijn 5. Uit te zoeken of er ook minderkosten zijn op ambtelijke inzet tav kwijtschelding en indien zo dit gelijkelijk mee te nemen
Stand van zaken GriffieDeze motie is aangenomen. Stemverhouding: VVD, ONS Voorschoten, CDA, D66 en SP voor (16 stemmen) Overige fracties tegen (3 stemmen)
Stand van zaken CollegeRaad 12 juli, voorstel is aangenomen, hiermee is de motie afgedaan.
StatusAangenomen
Einddatum
Datum afdoening7/12/2018
AfdelingW HR, Financiën & Inkoop
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Motie 050 VVD, CDA, ONS, SP over inzet kwijtschelding rioolheffing t.a.v. toekomst voorzieningen (def.).docx