Moties


« Terug


ID159
Datum7/7/2020
OnderwerpMotie 159 CDA ONS VLS over voorbeeldfunctie gemeente voorschoten
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-07-2020 > 7 Moties en amendementen Kadernota 2021
CIE
RaadsledenElst, van der, Hans (ONS Voorschoten)
Oostrum, van, Mark (CDA)
Persoon, Marleen (Voorschoten Lokaal)
Zoetemelk, René (CDA)
Portefeuillehouder
Toelichting
Stand van zaken GriffieMotie 159 is (na een stemverklaring van de D66- en SP-fractie) verworpen met de stemmen van CDA, ONS en VLS voor (7) en de stemmen van VVD, GroenLinks, D66, PvdA en SP tegen (13).
Stand van zaken College
StatusVerworpen
Einddatum
Datum afdoening7/9/2020
Afdeling
Afgedaan
Bijlage(s)Motie 159 CDA ONS VLS over voorbeeldfunctie gemeente voorschoten (def.).doc