Moties


« Terug


ID158
Datum7/7/2020
OnderwerpMotie 158 CDA GL VLS PvdA D66 ONS over energiebesparing openbare verlichting (Kadernota 2021)
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-07-2020 > 7 Moties en amendementen Kadernota 2021
CIE
RaadsledenDeuzeman, Albert (GroenLinks)
Graaf de, A.B. (PvdA)
Lippinkhof, P.P (D66)
Oostrum, van, Mark (CDA)
Persoon, Marleen (Voorschoten Lokaal)
Zoetemelk, René (CDA)
Elst, van der, Hans (ONS Voorschoten)
Portefeuillehouderwethouder Spil
ToelichtingVerzoekt het college: 1. de introductie van een dim-regime openbare verlichting in Voorschoten ambtelijk te onderzoeken; 2. De raad hierover te informeren voor eind 2020, en, indien nodig, een voorstel ter zake voor te leggen; 3. De mogelijke financiële effecten te verwerken in programma 2 van de begroting.
Stand van zaken GriffieMotie 158 is (na een stemverklaring van de VVD-fractie) aangenomen met de stemmen van PvdA, CDA, ONS, GroenLinks, D66 en VLS voor (14) en de stemmen van VVD en SP tegen (6). 09-10-2020; memo 28-09-2020 met stavaza gekoppeld aan vrijdagzending.
Stand van zaken College30-9-2020: Er wordt al een dim regime aangehouden bij de openbare verlichting in Voorschoten. Alle led verlichting (circa 37 % van het areaal) wordt tussen 23:00 en 06:00 uur, wanneer de verkeersintensiteit laag is, tot 60% gedimd. Er worden alleen LED armaturen gedimd omdat bij de vervanging van deze armaturen ervoor gezorgd is dat deze zijn te dimmen. Om dimmen bij overige armaturen mogelijk te maken moeten kosten worden gemaakt. Er is een grotere energie- en kostenbesparing te bereiken door het vervangen van oude armaturen dan door verlichting te dimmen. Voor de komende vijf jaar is er een vervanging van verouderde armaturen voorzien van 26% van het areaal. Grof benaderd levert dit een besparing op van 5% op de elektra lasten. De besparing op elektra is beperkt doordat 1/3 van de huidige lasten uit netwerklasten bestaan en niet beïnvloedbaar zijn. De kostenbesparing door led verlichting wordt vooral bereikt op het onderhoud doordat de armaturen langer meegaan
StatusAangenomen
Einddatum12/31/2020
Datum afdoening10/9/2020
Afdeling
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Motie 158 CDA GL VLS PvdA D66 ONS over energiebesparing openbare verlichting (Kadernota 2021) (def.).doc
Memo dd 28-09-2020 over afdoening motie 158 over energiebesparing openbare verlichting.docx