Moties


« Terug


ID194
Datum7/6/2021
OnderwerpINGETROKKEN Motie 194 CDA PvdA ONS VLS over monitoring en sturing op investeringen en liquiditeit
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 08-07-2021 > 4 Besluitvorming Kaderbrief 2022
CIEGemeenteraad Voorschoten 08-07-2021
RaadsledenGraaf de, A.B. (PvdA)
Elst, van der, Hans (ONS Voorschoten)
Persoon, Marleen (Voorschoten Lokaal)
Zoetemelk, René (CDA)
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
Toelichtingin de begroting 2022 en verder een tienjarige prognose van (mogelijke) vervangingsinvesteringen en de effecten hiervan op de liquiditeitspositie van Voorschoten op te nemen.
Stand van zaken GriffieMotie 194 is aangehouden. Onderwerp is aan de orde geweest tijdens de cie P&C van 6 oktober 2021 (Raadpleegbrief 03 P&C cyclus.), waarna indienende fracties hebben aangegeven de motie in te willen trekken.
Stand van zaken College
StatusIngetrokken
Einddatum
Datum afdoening10/6/2021
AfdelingW HR, Financiën & Inkoop
Afgedaan
Bijlage(s)Motie 194 CDA PvdA ONS VLS over monitoring en sturing op investeringen en liquiditeit (def.).doc