Moties


« Terug


ID49
Datum11/7/2017
OnderwerpMotie 049 VVD, CDA, ONS, SP over beëindigen subsidie zwembad het Wedde
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2017 > 10.7 Moties en amendementen
CIE
RaadsledenDool, van den, Sjoerd (VVD)
Eversteijn, Alphons (ONS Voorschoten)
Maassen, Erik (SP)
Zoetemelk, René (CDA)
Portefeuillehouder
ToelichtingVerzoekt het college: Uiterlijk begin 2018 in de commissie M&S een plan van aanpak te presenteren over het instellen van een onafhankelijke taskforce ‘zwemmen in Voorschoten’ die: a) expertise inzet en de mogelijkheden van zwemmen en exploitatie van zwembaden in andere gemeenten onderzoekt inclusief kosten (waaronder personeel en energie), tarieven, bezoeken, lessen etc. b) vervolgens met die kennis open en (on)gevraagd alle mogelijkheden onderzoekt die exploitatie van zwemmen in Voorschoten mogelijk maken. Daarbij dient niet alleen gekeken worden naar handhaving van het Wedde in haar huidige vorm, maar ook grotere of kleinere exploitatievormen elders en/of icm het Wedde dienen bekeken te worden. Deze alternatieven dienen een overzicht te bevatten van de tarieven van de toekomstige exploitatiemodellen, alsook de benodigde subsidie van de gemeente. c) Bij de presentatie van de begroting 2019 hierover te rapporteren
Stand van zaken GriffieDeze motie is unaniem aangenomen.
Stand van zaken CollegeHet college heeft hierover op 16 januari 2018 ene besluit genomen, stukken zijn in diezelfde week naar de griffie gestuurd ivm behandeling in de cie B&B van 25 januari 2018
StatusAangenomen
Einddatum
Datum afdoening7/12/2018
AfdelingW Strategie & Communicatie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie 049 VVD, CDA, ONS, SP over beëindigen subsidie zwembad het Wedde (def.).docx