Moties


« Terug


ID162
Datum7/8/2020
OnderwerpMotie 162 D66 over particulier opdrachtgeverschap woningbouw
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-07-2020 > 7 Moties en amendementen Kadernota 2021
CIE
RaadsledenSchroot, Jolien (D66)
Portefeuillehouder
ToelichtingVerzoekt het college van burgemeester en wethouders: o Waar mogelijk in regionaal verband aan te haken bij initiatieven voor particulier opdrachtgeverschap. o Waar mogelijk ontwikkelaars te attenderen op zelfwerkzaamheid van toekomstige bewoners om, met name in het onderste marktsegment, woningen betaalbaarder te maken. o De Raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 te informeren over de voortgang.
Stand van zaken GriffieMotie 162 is aangenomen met de stemmen van GroenLinks, D66, VVD, ONS, PvdA, CDA en SP voor (18) en de stemmen van VLS tegen (2). Gezien de toelichting wordt de motie als afgedaan beschouwd.
Stand van zaken CollegeIn de regio Holland Rijnland heeft particulier opdrachtgeverschap geen prioriteit, daar waar dit ook niet regionaal speelt. Ook zien we in de gemeente Voorschoten dat er weinig tot geen gebruik gemaakt wordt van particulier opdrachtgeverschap. Om tegemoet te komen aan de motie wordt zal het college de in de startnotities de ontwikkelaars attenderen op particulier opdrachtgeverschap. (memo griffie 6 januari)
StatusAangenomen
Einddatum4/30/2021
Datum afdoening1/6/2021
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Motie 162 D66 over particulier opdrachtgeverschap woningbouw (def.).doc