Moties


« Terug


ID309
Datum11/9/2023
OnderwerpMotie 309 D66 over Actieplan Buurtpreventieteams
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2023 > 2.1 Programmabegroting 2024
CIE
RaadsledenMieremet, Esther (D66)
PortefeuillehouderBurgemeester Stemerdink
ToelichtingVerzoekt het college: 1. Een actieplan te maken voor het stimuleren, promoten en activeren van Buurtpreventieteams; 2. Een pilot te draaien met een Buurtpreventieteam; 3. De raad bij de Voorjaarsnota te informeren over de opgedane ervaringen, mogelijkheden en eventuele financiële consequenties te betrekken bij de Voorjaarsnota; 4. Indien in de periode tot aan de Voorjaarsnota meer Buurtpreventieteams zich aanmelden dan waar vanuit het reeds beschikbare budget in kan worden voorzien, dit te melden aan de raad.
Stand van zaken GriffieMotie is aangenomen.
Stand van zaken College20-11-23: wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2024
StatusAangenomen
Einddatum7/31/2024
Datum afdoening
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Motie 309 D66 over Actieplan Buurtpreventieteams (gew.) (def.)