Moties


« Terug


ID151
Datum7/7/2020
OnderwerpMotie 151 GL SP over sollicitatieplicht 60-plussers (Kadernota)
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-07-2020 > 7 Moties en amendementen Kadernota 2021
CIE
RaadsledenDeuzeman, Albert (GroenLinks)
Maassen, Erik (SP)
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
ToelichtingVerzoekt het college 1. Om de sollicitatieplicht voor 60-plussers in het kader van de Participatiewet los te laten, als de betrokken bijstandsgerechtigde dat ook wenst.
Stand van zaken GriffieMotie 151 is aangehouden. 28-10-2021 motie wordt op afgedaan gezet zolang deze wordt aangehouden.
Stand van zaken College
StatusAangehouden
Einddatum
Datum afdoening
AfdelingV Griffie VS
Afgedaan
Bijlage(s)Motie 151 GL SP over sollicitatieplicht 60-plussers (Kadernota) (def.).docx