Moties


« Terug


ID161
Datum7/8/2020
OnderwerpMotie 161 D66 over digitale participatie
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-07-2020 > 7 Moties en amendementen Kadernota 2021
CIE
RaadsledenAndringa, A.E.T. (D66)
Portefeuillehouderburgemeester Aptroot
ToelichtingVerzoekt het college: 1. Om voor de zomer van 2021 bij een concreet voorstel gebruik te maken van een pilot op het gebied van digitale burgerparticipatie, waarbij sprake is van ‘cocreatie’ van beleid of ontwerp ruimtelijke ordening; 2. Om die pilot samen met de Taskforce Burgerparticipatie vorm te geven; 3. Om daarvoor dekking te vinden binnen het budget voor participatie, dan wel binnen het budget van het betreffende voorstel;
Stand van zaken GriffieMotie 161 is (na een stemverklaring van de PvdA- en VVD-fractie) aangenomen met de stemmen van GroenLinks, D66, PvdA, CDA en SP voor (11) en de stemmen van VVD, ONS en VLS tegen (9).
Stand van zaken CollegeMotie is niet meer actueel: 1. Tasforce burgerparticipatie bestaat inmiddels niet meer en er is ook geen resterend budget 2. Digitale participatie wordt inmiddels wel toegepast in de projecten, bijvoorbeeld bij de inmiddels afgeronde Transitievisie Warmte en de Visie op Energie en Klimaat. 3. Co-creatie wordt later opgestart als de basis op orde is in de organisatie."
StatusAangenomen
Einddatum5/31/2021
Datum afdoening1/27/2022
AfdelingPOI
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Motie 161 D66 over digitale participatie (def.).doc