Ingekomen stukken Wassenaar


« Terug


ID247
Datum11/21/2023
Titel101 Ontwikkelingen jeugdhulpregio Haaglanden
TypeInformatiebrieven van het college van B&W
Afzendercollege
AgendaRaadsvergadering Wassenaar 19-12-2023
Wijze van afdoeningvan de inhoud kennis te nemen
Bijlage(s)101 Ontwikkelingen jeugdhulpregio Haaglanden
101 Bijlage 1 Haags Toekomstperspectief - Jeugdhulp regio Haaglanden Impactanalyse en maatregelen (Impactanalyse)
101 Bijlage 2 rapport - Review impactanalyse inkoop jeugdhulp (Review)