Amendementen


« Terug


ID192
RaadsledenDeuzeman, Albert (GroenLinks)
PortefeuillehouderWethouder Van der Elst
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum3/9/2023
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-03-2023 > 8 Startnotitie Woonvisie Voorschoten 2023
OnderwerpAmendement 192 GroenLinks Flexibele woningbouw
Toelichting
Stand van zaken Griffiehet amendement is unaniem aangenomen. SP niet aanwezig.
Stand van zaken College
StatusAangenomen
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Amendement 192 GroenLinks Flexibele woningbouw (def.).docx