Amendementen


« Terug


ID18
RaadsledenMeij, van der, Marco (D66)
Portefeuillehouderwethouder Binnendijk
Afdeling
Datum11/7/2017
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2017 > 10.7 Moties en amendementen
OnderwerpAmendement 018 D66 verminderen budget beheer en onderhoud tbv schrappen bezuinigingen
ToelichtingDe wethouder heeft toegezegd in kaart te zullen brengen wat volgend jaar in het kader van beheer openbare ruimte in uitvoering zal worden genomen op basis van het criterium urgentie etc. (toezegging nr. 36)
Stand van zaken GriffieDit amendement is verworpen. Stemverhouding: D66 en SP voor (4 stemmen) Overige fracties tegen (15 stemmen)
Stand van zaken College
StatusVerworpen
Afgedaan
Bijlage(s)Amendement 018 D66 over verminderen budget beheer en onderhoud tbv veiligstellen aantal bezuinigingen (def.).doc