Amendementen


« Terug


ID101
RaadsledenDeuzeman, Albert (GroenLinks)
Graaf de, A.B. (PvdA)
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
Afdeling
Datum7/7/2020
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-07-2020 > 7 Moties en amendementen Kadernota 2021
OnderwerpAmendement 101 PvdA GL over OZB (Kadernota 2021)
Toelichting
Stand van zaken GriffieAmendement 101 is met algemene stemmen aangenomen.
Stand van zaken College
StatusAangenomen
Afgedaan
Bijlage(s)Amendement 101 PvdA GL over OZB (Kadernota 2021) (def.).doc