Amendementen


« Terug


ID257
RaadsledenDeuzeman, Albert (GroenLinks)
Mieremet, Esther (D66)
Posthuma, Arnold (PvdA)
Portefeuillehouder
Afdeling
Datum11/8/2023
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2023 > 2.1 Programmabegroting 2024
OnderwerpAmendement 257 GL D66 PvdA over Zwembad het Wedde
Toelichting
Stand van zaken Griffie
Stand van zaken College
StatusAangenomen
Afgedaan
Bijlage(s)Amendement 257 GL D66 PvdA over Zwembad het Wedde (def.)