Amendementen


« Terug


ID185
RaadsledenPosthuma, Arnold (PvdA)
Krogt, van der, Conny (GroenLinks)
PortefeuillehouderWethouder Van der Elst
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum3/3/2023
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-03-2023 > 7 Zienswijze Regionale Woonagenda en huisvestingsverordening Holland Rijnland
OnderwerpAmendement 185 PvdA GL over zienswijze regionale woonagenda Holland Rijnland
Toelichting
Stand van zaken Griffiehet amendement is ingetrokken
Stand van zaken College
StatusIngetrokken
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Amendement 185 PvdA GL over zienswijze regionale woonagenda Holland Rijnland (def.).doc